Kaartje

Minimaliseren

TelmeeGrafiek

Minimaliseren

Informatie

Minimaliseren

In 2018 heeft Buur maakt Natuur grond aangekocht voor natuurontwikkeling aan de Watertapweg in Gaanderen. Uit gesprekken met inwoners blijkt dat er jaarlijks vanuit de aangrenzende rivierduinen paddentrek over een afstand van meer dan 1 km plaatsvindt over de Watertapweg (deels onverhard en deels verhard) naar de Bielheimerbeek. Tot voor kort is geen enkel beschermende maatregel aanwezig en worden tijdens de trek honderden padden doodgereden. Triest hoogtepunt is geweest dat bij de herinrichting van de Hoofdstraat in Gaanderen deze weg ook intensief werd gebruikt door sluipverkeer. Een paddenwerkgroep elders had nog een scherm over van 120 meter en wij zijn met een paar vrijwilligers gestart deze langs de Watertapweg te plaatsen en een start te maken om padden in dit gebied veilig over te zetten. Wij proberen op deze manier aandacht te vragen voor dit prachtige natuurfenomeen door padden te beschermen en tevens het publiek te betrekken bij het verder ontwikkelen van het nieuwe aangekochte natuurgebied Watertapweg door Buur maakt Natuur.

Contactgegevens

Minimaliseren

Stef Veldkamp
06-50645358
Stuur een email shmveldkamp@hotmail.com