Paddenwerkgroep De Refter is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Rijksstraatweg te Ubbergen. Er worden jaarlijks ongeveer 1500 padden overgezet. Andere soorten zijn bruine kikkers, groene kikkers, kleine- en alpenwatersalamanders. Kamsalamander wordt zeer incidenteel aangetroffen.

Contact

 Naam contactpersoon Vacature

De Refter is nog steeds op zoek naar sponsors om duurzame maatregelen voor de padden te kunnen realiseren. Een rapport met de knelpunten is gereed en voorstellen voor faunapassages zijn neergelegd bij de Gemeente Ubbergen (zie rapport).

Voor Erik en helpers was dit de eerste voor 2017: een vrouwtje bruine kikker
Straatkolkencontrole 5apr2016 114 padden gered
Straatkolkencontrole 5apr2016 Bert, Christa & Marion
Marion Franken: straatkolken controle 5 april 2016