Kaartje

Minimaliseren
 
 
 
  

Waarnemingen van de afgelopen twee weken (Telmee.nl)

Minimaliseren

  

Werkgroep

Minimaliseren
SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.
  

Contact

Minimaliseren

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

  

Sponsors

Minimaliseren

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Vanaf nu kunnen de padden op eigen kracht verder lopen naar de Loofles (foto Hans Boland).
De vrijheid herkregen aan de goede kant van de weg (foto Simone Kuijt)
Ontmoeting van twee overzetgroepen - bestaande uit ING-managementleden. Uitwisseling van wetenswaardigheden a.h.v. vangsten uit de emmers.
Bij het water 'de Loofles'  zien de deelnemers aan de excursie (ING managementleden) waar de paddentrek toe leidt: veel activiteit om de soort in stand te houden. De ING leden besluiten hieraan ook een bijdrage te leveren en hebben een vrijwillige inzameling gehouden voor paddenprojecten van de Stichting RAVON. Hiervoor hartelijk dank !