SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

foto Hans Boland
Het raster gaat een stuk de grond in; de grond goed aanstampen en dan nog gaten graven voor de emmers.
Als het raster en de emmers zijn geplaatst, wordt er dagelijks gecontroleerd.  Per emmer wordt precies bijgehouden om welke soort(en) en aantallen het gaat. Ouders met kinderen helpen in het weekend graag een handje, zoals op deze foto in 2007.
Het laatste stuk naar het water toe doen ze zelf maar ..