SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

Terugkeerpad, dood.. Ligt eerbiedig met met gevouwen  voorpoten, 3.4.2011
Het voortplantingswater 'De Loofles'  ligt geheel omsloten in het bos. Het ven heeft een lengte van ca. 500 meter en plaatselijk is het wateroppervlak ca. 100 meter breed. Begin 2004 is de Loofles aanzienlijk vergroot door een drietal plassen gedeeltelijk uit te diepen en met elkaar te verbinden. De Loofles is in 1963 aangelegd voor de recreatie. Het waterpeil is gelijk aan de grondwaterstand. Vanaf de oever het heldere water inkijkend, lijkt de plas slechts enkele decimeters diep te zijn; in het midden is het echter behoorlijk dieper.
Boswachter Wim Huijsman vertelt bij de Loofles over de natuurwaarden.
Het laatste stuk naar het water toe doen ze zelf maar ..