SBB-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe is sinds 2004 actief met het overzetten van padden langs de Heetweg (4 km van kootwijk). Jaarlijks worden er ongeveer 5000 dieren overgezet.

 Naam contactpersoon Aart Buurma
 Adres contactpersoon Kerkendelweg 21
  3775 KM Kootwijk
0577-456531
Stuur een email Email
 

De aanleg van het paddenraster en het overzetten wordt (mede) mogelijk gemaakt door de terreinbeheerder: Staatsbosbeheer.

Net voor het moment van loslaten aan de andere kant van de weg (foto Hans Boland).
Boswachter Wim Huijsman vertelt bij de Loofles over de natuurwaarden.
Vrijwilligers met padden steken de weg over.
Met inzet van zeven vrijwilligers, drie SBB-medewerkers en 1 sleuvengraver is het raster van 600 meter lang geplaatst. 39 emmers zijn ingegraven - de paddentrek kan beginnen !