Waarnemingen en/of resultaten van de paddenoverzetacties kunnen worden doorgegeven via telmee.nl het online invoerportal van de PGO's (waaronder stichting RAVON). De op telmee.nl ingevoerde gegevens verschijnen in grafieken op de werkgroeppagina's van padden.nu. Het wordt dan mogelijk om actueel te zien welke aantallen de andere werkgroepen hebben overgezet! 

Let op!  Voor de koppeling met telmee.nl is het belangrijk dat elke werkgroep voor de resultaten van zijn of haar overzetacties één gebruikersnaam aanmaakt op www.telmee.nl. Op deze gebruikersnaam dienen dan alleen de gegevens van de overzetacties te worden ingevoerd. Voor losse waarnemingen dient een andere gebruikersnaam te worden gemaakt/gebruikt. Dit is van groot belang omdat de grafieken die op de werkgroeppagina's zullen verschijnen gekoppeld zullen worden aan de gebruikersnaam van de werkgroep!

Ga als werkgroep als volgt te werk:

  • Maak een gebruikersnaam voor de werkgroep aan op www.telmee.nl door je daar te registreren.
  • Maak voor het traject in telmee een "favoriete locatie" aan (klik hier voor instructies)
  • Voer vervolgens de overzetresultaten bij voorkeur per dag in via de invoermodule met als locatie het traject (die onder favoriete locaties staat)
  • Laat de gegevens bij voorkeur door 1 of 2 personen binnen de werkgroep invoeren zodat ze vertrouwd raken met het systeem.
  • Let op: voer gegevens van dieren die 's ochtends in de emmers worden gevonden in op de datum van de avond ervoor, zo komen alle gegevens van 1 nacht op 1 datum te staan!
  • Geef de gebruikersnaam door via het formulier rechts zodat we straks de koppeling tussen telmee.nl en padden.nu kunnen realiseren en de data op de werkgroeppagina kunnen weergeven!

 

Gegevens van bijzondere soorten zoals deze rugstreeppad leveren een belangrijke bijdrage aan hun bescherming - foto Jelger HerderIn de eerste plaats is het leuk voor je eigen werkgroepleden en andere werkgroepen actuele overzichten van het aantal overgezette dieren bij te houden op padden.nu. Daarnaast leveren de waarnemingen ook een belangrijke bijdrage aan de bescherming van amfibieën in Nederland. Door de gegevens van de verschillende werkgroepen te bundelen is het mogelijk iets over een landelijke trend te zeggen: hoe goed/slecht gaat het met de algemene soorten!

De gegevens van bijzondere soorten zoals bijvoorbeeld de rugstreeppad en kamsalamander leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van deze soorten. Soorten kunnen alleen effectief beschermd worden als er informatie is over hun verspreiding en voorkomen in Nederland.

Klik hier om naar Telmee.nl te gaan (lees eerst de instructies links op deze pagina!)

Klik hier om naar Telmee.nl te gaan. Lees eerst de instructies voor het doorgeven van waarnemingen links op deze pagina!

De gegevens worden gebruikt voor een jaarlijks verslag waarin een samenvatting wordt gegeven van het aantal overgezette dieren, het aantal actieve werkgroepen en van locaties waar er nog behoefte is aan acties.