De eigen veiligheid tijdens het overzetten van de padden dient altijd voorop te staan. Veel overzetacties vinden plaats in het donker op slecht verlichte wegen, soms buiten de bebouwde kom waar auto's hard rijden. Het is dan ook belangrijk dat de vrijwilligers gezien worden en dat de Klik hier om te bestellen!automobilisten geattendeerd worden op hun aanwezigheid.

Padden.nu heeft hiervoor speciaal reflecterende veiligheidshesjes laten ontwikkelen die tegen kostprijs worden aangeboden in de winkel. Er is één maat hesje (XL) die bij iedereen, zelfs over de dikke winterjas, past. De hesjes zorgen ervoor dat je gezien wordt in het donker waardoor automibilisten in het algemeen vaart zullen minderen. Voor het bekostigen van de hesjes kan mogelijk sponsering worden gevonden bij bijvoorbeeld gemeentebesturen. Zie hier een voorbeeldbrief om een dergelijke subsidie aan te vragen.

Daarnaast kunnen de automobilisten met borden erop geattendeerd worden dat er een overzetactie plaats vindt. Plaats bij voorkeur borden aan beide kanten van het traject, eventueel met een onderbord met daarop het tijdstip van de acties. Het mooist is om de waarschuwingsborden te combineren met een snelheidsbeperking (aangeraden 30 km/u), neem hiervoor contact op met de wegbeheerder (klik hier)  voor de mogelijkheden.

Bij gebruik van schermen wordt aangeraden zo min mogelijk op de weg te komen , loop aan de bermzijde langs de schermen!

Bij raapacties dient altijd eerst gekeken te worden of er geen verkeer aankomt en pas daarna dient een pad te worden opgepakt. Haal geen halsbrekende toeren uit om een pad voor een aankomende auto te redden. Het is het niet waard je eigen veiligheid in gevaar te brengen voor een pad. Daarnaast zou een ongeluk voor veel negatieve publiciteit rond paddenwerkgroepen zorgen waardoor in een keer veel inspanning teniet gedaan kan worden.

Lees de veiligheidsvoorschriften hieronder daarom goed door.

Voor het werken langs de weg zijn ook Veiligheidsvoorschriften beschikbaar. De volgende voorschriften zijn overgenomen uit: het boekje "Veilig werken langs de weg" (zie referentie rechts op deze pagina):

Werkzaamheden naast de rijbaan
In veel gevallen zal het nodig zijn om enkele maatregelen te treffen voor de veiligheid van de weggebruiker. Belangrijk daarbij is altijd dat de weggebruiker duidelijk ziet dat er langs de weg gewerkt wordt, zodat hij/zij zich alerter kan gedragen. Ook zal de persoon die aan het werk is, voortdurende goed moeten opletten.
De werkzaamheden langs de weg moeten wel zoveel  plaats vinden op een tijdstip dat er weinig verkeer is. Er zal voldoende aandacht moeten zijn voor het dragen van de juiste signaalkleding (fluorescerende hesjes bijvoorbeeld). Van groot belang is op welke afstand van de rijbaan  de werkzaamheden plaatsvinden. Maatgevende hiervoor is de plaats van de obstakelvrije zone  (de afstand vanaf de kantstreep).


wegtype
Snelheid km/h
Obstakelvrije zone (m)
Enkelbaans met één of meer rijstroken per rijrichting
Enkelbaans met één rijstrook per rijrichting
Enkelbaans zonder rijstrookindeling
Wegen met eenrichtingsverkeer
80/70
   4,50
60/50
> 3,0
30
> 1,50
fietspaden
 
> 1,50
voetpaden
 
   0

Vinden de werkzaamheden buiten de obstakelvrije zone  plaats, dan zijn geen maatregelen  vereist. Vallen ze er binnen, dan moeten verkeersmaatregelen getroffen worden zoals het plaatsen van en bord, afsluiten van een weg of gebruik maken van een rijdende afzetting. Neem hiervoor contact op de wegbeheerder (klik hier).
 
Borden dienen te worden geplaatst op 0,25 m uit de kantstreep. Er hoeven geen borden aan de andere kant te worden geplaatst als de werkzaamheden minder dan 2 uur duren en de weg smaller is dan 5 meter en/of op enkelstrookswegen.
 

 

In de webshop van RAVON zijn veiligheidshesjes met opdruk tegen een gering bedrag te bestellen. Kijk op http://webshop.ravon.nl.

Literatuur: Veilig werken langs de weg, Jan Poelman
IPC Groene Ruimte
Postbus 393,
6800 AJ Arnhem