De organisatie van een goed draaiende paddenwerkgroep vraagt de nodige aandacht. Het is belangrijk er voor te zorgen dat de werkgroep duidelijk een doel heeft (bv. het beschermen van padden en andere amfibieën in een bepaald gebied) en ook een visie (hoe kan het doel gerealiseerd worden).
 
Taakverdeling

Het is belangrijk om een goede taakverdeling te maken binnen de werkgroep. Dit schept duidelijkheid binnen de groep en meer betrokkenheid van de vrijwilligers. Daarnaast draagt het bij aan een soepele organisatie. Het is belangrijk de verschillende taken goed te formuleren en ze dienen daarnaast uitdagend en haalbaar te zijn. Bij het verdelen van de taken is het goed om onderscheid te maken tussen de toegewijde, meer serieuze vrijwilligers en de meer recreatieve vrijwilligers. Dit zodat belangrijke taken en of posities met meer zekerheid en continuïteit aan de juiste vrijwilligers worden gekoppeld.

Mogelijke taken zijn hieronder weergegeven, afhankelijk van de groep en motivatie van de vrijwilligers is het natuurlijk ook mogelijk dat enkele vrijwilligers meerdere taken op zich nemen!

De Coördinator

De PR

De Penningmeester

 De Educatie

houdt een ledenlijst bij ,stelt
roosters op voor het overzetten, organiseert bijeenkomsten, schrijft jaarverslagen en zorgt voor continuïteit binnen de werkgroep.

zorgt voor de publiciteit rond de werkgroep, vormt het aanspreekpunt voor de pers en zorgt voor het creeëren van draagvlak onder de lokale bevolking.

houdt zich bezig met de financiële zaken van de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de materialen en de inkomsten uit bijvoorbeeld donaties en sponsering. 

 

zorgt voor het behalen van educatieve doelstellingen van de werkgroep zoals het geven van voorlichting, lezingen en mogelijk het betrekken van scholen bij de overzetacties.

 Het Aanspreekpunt

De Materiaalman

De Technische krachten 

De Overzetters 

is bereikbaar voor vragen van vrijwilligers van de paddenwerk-groep en buurtbewoners.

beheert de benodigde materialen, inventariseert de benodigdheden en zorgt voor de aanschaf daarvan.

zorgen voor het opzetten en afbouwen van de paddenschermen voor, tijdens en na de overzetperiode.

helpen tijdens de paddentrek de dieren over te zetten en kunnen daarvoor ingeroosterd worden door de coordinator.