Miljoenen kleine dieren komen om in straatkolken, elk jaar weer!

In Nederland komen jaarlijks grote aantallen amfibieën in straatkolken terecht. Dit gebeurt niet alleen tijdens de voorjaarstrek tussen de winter- en zomerverblijfplaatsen en de voortplantingswateren, maar ook in de zomer en de herfst. De dieren trekken langs wegen, volgen daarbij vaak trottoirbanden en belanden zo onbedoeld in de kolken. Daar sterven ze door honger of uitputting. Soms zoeken de  dieren die een uitweg in het rioolstelsel komen dan uiteindelijk om in de filters van de waterzuiveringen. Lang is dit probleem onbekend geweest, het is immers een verborgen probleem. Maar de laatste jaren komen er steeds meer meldingen van amfibieën die in straatkolken aangetroffen worden. Meestal gebeurt dat door toeval, bijvoorbeeld als een ouder een kolk opent omdat er een balletje van de kinderen is ingerold.        

In 2012 heeft RAVON een landelijk onderzoek uitgevoerd op 36 locaties, verdeeld over 11 provincies en over grote steden, middelgrote en kleine plaatsen. Op basis van de aangetroffen aantallen en per plaats geschatte straten waar dieren in straatkolken terechtkomen, is een schatting gemaakt van het aantal amfibieën dat jaarlijks in Nederland in straatkolken terechtkomt - en uiteindelijk daarin omkomt. Het gaat om enkele honderdduizenden tot meer dan een half miljoen volwassen en halfwas amfibieën en een veelvoud daarvan aan kleine, nog jonge kikkers, padjes en salamanders. Daarnaast komen er honderdduizenden kleine zoogdieren in straatkolken terecht, zoals bosmuizen en huisspitsmuizen.

Troittoirkolk (links) en straatkolk (rechts)

Trottoirkolk	 Straatkolk

Klik hier voor antwoorden op veel gestelde vragen over oplossingen, zoals 'Wat kun je er als gemeente of waterbeheerder aan doen?'
Klik hier als u meldingen wilt doorgeven van in straatkolken aangetroffen amfibieën.

De volgende leveranciers verkopen uitklimvoorzieningen en andere hieraan gerelateerde producten: