Het uiteindelijke doel van het overzetten: een paartje padden in het water - foto Jelger HerderDe meeste paddenwerkgroepen maken gebruik van schermen met emmers bij het overzetten. Sommige groepen houden zogenaamde raapacties zonder schermen waarbij de dieren op en langs de weg worden verzameld. Het plaatsen van schermen heeft echter de voorkeur. Het is dan zekerder dat de meeste padden gered worden (tijdens raapacties worden alleen de padden die tijdens de acties trekken en niet de padden die later in de nacht trekken gered). Daarnaast is het ook vanuit veiligheidsoogpunt beter om met schermen te werken omdat er dan minder op de weg wordt gelopen. Hieronder wordt de methode met plaatsen van schermen beschreven;

Het overgrote deel van de paddenwerkgroep past deze methode toe. De methode bestaat uit het plaatsen van schermen met daarlangs ingegraven emmers. Hierdoor worden amfibieën die de weg over willen steken opgevangen door de schermen en komen ze in de emmers terecht. De emmers worden gecontroleerd door vrijwilligers die de padden verzamelen en veilig loslaten aan de andere kant van de weg (voortplantingswater). In sommige gevallen worden naast vangemmers ook plaatjes gebruikt.

Vangemmers:

Bij het plaatsen van de schermen dient gelet te worden op de volgende punten:
·        Toestemming: de eigenaar van de weg en het aangrenzende terrein dient op de hoogte te worden gebracht.
·        Tijdstip: de schermen moeten uiterlijk de eerste week van februari worden geplaatst. Na de heentrek moeten de schermen direct verwijderd worden om zo de terugtrek niet te hinderen.
·        Opbouwen (degelijkheid loont!):
o       Met een schep dient er een sleuf van ongeveer 10 cm diep gemaakt te worden waarin vervolgens het scherm (totaal 50 cm) aan de onderkant wordt ingegraven zodat er ongeveer 10 cm in de grond zit en 40 cm boven.
o       Paaltjes worden op een regelmatige afstand van elkaar in de grond geslagen.
o       IJzerdraad dient over de paaltjes heen gespannen te worden. 
o       Het scherm kan vervolgens met bindertjes aan het ijzerdraad worden bevestigd zodat het rechtop blijft staan. Zorg voor voldoende bindertjes omdat het scherm anders erg gevoelig is voor windvlagen.
o       Emmers dienen zeer zorgvuldig te worden ingegraven.
§         De rand van de emmers moet precies gelijk liggen aan het oppervlak van de grond. 
§         De emmers dienen precies tegen het scherm te worden geplaatst, 1 of 2 cm speling is al genoeg voor salamanders om erlangs te lopen!
§         Zorg ervoor dat de grond aan alle kanten goed aansluit op de emmers zodat er geen ruimte tussen de emmers en de grond ontstaat hierin kunnen namelijk salamanders vallen. Indien er onverhoopt toch ruimte tussen de emmers en de grond zit dienen de emmers bij elke controle uit de grond te worden gelift om te zien of er zich dieren onder bevinden.
§         Plaats in elke emmer een stok schuin tegen de wand zodat kleine knaagdieren zoals muizen en grote insecten de mogelijkheid hebben uit de emmer te klimmen.

§    Prik/boor gaatjes in de bodem van de emmer zodat regenwater eruit kan lopen (anders kunnen dieren mogelijk verdrinken). Zorg dat ze voldoende groot zijn voor een goede waterafvoer maar te klein voor een kleine watersalamander om doorheen te kruipen.

§    Vul de bodem van de emmer met wat bladstrooisel. Dit zorgt voor schuilgelegenheid voor opgesloten dieren.

§    Op locaties waar roofdieren een mogelijk ernstige bedreiging voor opgesloten amfibieën vormen, kan boven de emmers een afdakje worden geïnstalleerd.

§    Controleer de emmers dagelijks

 
 
 
Schematische tekening van het plaatsen van een emmer. Er dient voor gezorgd te worden dat er geen ruimte tussen de emmer en de grond is omdat hier anders amfibieen tussen kunnen komen. Daarnaast dienen er stokken geplaatst te worden in de emmers zodat kleine zoogdieren en grote insecten kunnen ontsnappen. Figuur - Maaike Pouwels
Plaatjes

In enkele gevallen worden naast vangemmers aanvullend ook plaatjes gebruikt. Ook hier heeft het gebruik ervan slechts zin als er een scherm is geplaatst. De plaatjes worden aan dezelfde kant als de vangemmers dicht tegen het scherm gelegd. Er is geen vaste maat voor de plaatjes, maar ze dienen niet te klein te zijn, maar nog wel hanteerbaar. Golfplaatjes (ondoorzichtig) of houten plaatjes van maximaal 1m2 zijn bijvoorbeeld prima geschikt. Amfibieën gebruiken de plaatjes als schuilmogelijkheid gedurende de dag (en afhankelijk van het weer ook 's nachts). Bij het omkeren van de plaatjes kunnen veel amfibieën zo eenvoudig worden gevonden.

 Bij het gebruik van plaatjes moet nog op de volgende dingen worden gelet:
  • De plaatjes moeten op een vochtige ondergrond worden geplaatst.
  • Bij controle moeten zich schuil houdende amfibieën worden gevangen.

Verschillende materialen kunnen dienst doen als padden scherm.

Uit ervaring van de Belgen blijkt dat het duurzaamste folie datgene is dat gebruikt wordt door dakwerkers als onderdakbescherming. Het folie wordt verkocht onder de merknaam DELTA-FOL SPF van de firma Dörken.

Het wordt verkocht in rollen van 1,5 meter en kan dan in 2 of 3 banen worden versneden. Natuurlijk zijn er nog veel meer geschikte folies die als scherm kunnen dienen, informeer hier anders naar bij een grote bouwmateriaalhandel.

 

Voor emmers geldt hoe meer hoe beter. De diameter van de emmer is niet van belang, de emmer dient enkel diep genoeg te zijn zodat de amfibieen er niet uit kunnen springen. 

Een tip is bij een snackbar te informeren naar oude emmers (die o.a. gebruikt worden voor sauzen).