Boomkikker - klik hier om naar de website van RAVON te gaan.De Stichting RAVON coördineert het inventariseren en monitoren van de koudbloedige gewervelde dieren in Nederland. Enkele honderden vrijwilligers voeren de inventarisatie en monitoring uit. Wat betreft vissen ligt de specialisatie van RAVON bij zoetwatervissen van kleine wateren zoals beken, vennen, poelen en sloten. De gegevens zijn te raadplegen door overheden, terreinbeherende instanties en adviesbureaus. De stichting heeft donateurs die het werk van RAVON ondersteunen. Zij ontvangen het landelijk tijdschrift “RAVON”. Tevens worden voor de donateurs jaarlijks landelijke activiteiten georganiseerd zoals meerdaagse excursies en landelijke symposia.
In opdracht voert RAVON ook professionele inventarisatie- en monitoringswerkzaamheden uit voor een keur aan opdrachtgevers. Ook zijn we betrokken bij het opstellen van voorlichtingsmateriaal en geeft RAVON praktijkgerichte cursussen. Daarnaast verzorgt RAVON het opstellen en coördineren van landelijke en provinciale beschermingsplannen zoals de beschermingsplannen boomkikker en knoflookpad.
Door deze en andere activiteiten geeft RAVON invulling aan een van haar belangrijkste doelstellingen: door middel van vergaarde kennis een bijdrage leveren aan het duurzaam behouden van de Nederlandse amfibieën, reptielen en vissen. Voor monitoring van reptielen en amfibieën bestaat een gespecialiseerde werkgroep: de RAVON Werkgroep Monitoring te Amsterdam.
De RAVON vrijwilligers zijn georganiseerd in provinciale afdelingen en werkgroepen. Binnen deze afdelingen en werkgroepen verrichten vrijwilligers vaak in groepjes inventarisatie- of ander veldwerk. Daarnaast worden ook op provinciaal niveau activiteiten, zoals excursies en lezingen voor de leden georganiseerd. De adressen en contactpersonen van de afdelingen en werkgroepen staan vermeld op de website.
  
 

Stichting RAVON 

 

  Stichting RAVON

Postbus 1413
  6501 BK Nijmegen

024-7410600

kantoor@ravon.nl

www.ravon.nl

Bezoekadres
  Natuurplaza 
  Toernooiveld 1
  6525 ED Nijmegen
  Route