Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving. Zie ook www.ivn.nl

IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
 
De vrijwilligersorganisatie bestaat uit 174 lokale IVN-afdelingen met zo'n 18.000 leden, die veelal actief zijn voor hun afdeling en een kaderscholing hebben gehad. De afdelingen werken per provincie samen in een district en organiseren leuke en leerzame activiteiten, voor jong en oud. Denk aan wandel- en fietsexcursies, cursussen en kinderactiviteiten. In hun eigen omgeving zijn IVN-vrijwilligers regelmatig betrokken bij gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen en verzorgen ze natuurlessen in het basisonderwijs. Binnen de afdelingen zijn ca. 40 padden-werkgroepen actief.

Stichting IVN

IVN draagt bij aan een duurzame samenleving waarin ruimte is voor de natuur. Dit doen we door samenwerking, educatie en communicatie, als initiator en partner. Dankzij een uitgebreid NME-netwerk en onze IVN-achterban zijn we in staat verschillende doelgroepen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.  We werken samen met opdrachtgevers vanuit provinciale IVN Consulentschappen en IVN Nederland in Amsterdam. Gaat uw organisatie aan de slag met natuur, milieu, landschap en leefomgeving? IVN kan u daarbij helpen

 

IVN

 

IVN

postbus 20123

 

1000 HC Amsterdam 

020-6228115

Email

www.ivn.nl