Word vrijwilliger
Ieder jaar weer worden er tijdens de paddentrek schrikbarend veel padden en kikkers door het verkeer gedood. Wilt u graag iets doen om het aantal slachtoffers te verkleinen? Word dan vrijwilliger en sluit u aan bij een paddenwerkgroep bij u in de buurt! Mocht er op deze website (nog) geen paddenwerkgroep staan die zich bij u in de buurt bevindt, dan kunt u contact opnemen met de plaatselijke IVN afdeling. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de lokale situatie en kennen wellicht een paddenwerkgroep in de buurt die zich nog niet bij Padden.nu heeft aangesloten.

Wat doet een vrijwilliger?
De meeste werkgroepen maken gebruik van schermen en emmers bij het overzetten van padden en kikkers.Voorafgaand aan de paddentrek (meestal in februari) plaatsen vrijwilligers deze schermen en emmers langs de wegen die voor amfibieën gevaarlijk zijn. Wanneer de dieren op zoek gaan naar hun voortplantingswater, vooral in de maanden maart en april, worden de emmers elke avond leeg gemaakt en worden de dieren aan de overkant van de weg veilig uitgezet. Dit gebeurt vanaf de avondschemering (rond 19.00 uur) tot een uur of 22.00 uur. De meeste vrijwilligers zijn zo gedurende een week of 6 per jaar één of meerdere avonden per week bezig met het overzetten van padden en kikkers.
Sommige werkgroepen legen de emmers twee keer per dag (’s ochtends en ’s avonds). Enkele werkgroepen maken geen gebruik van schermen en emmers, maar houden zogenaamde raapacties waarbij de dieren op en langs de weg worden verzameld. Uiteraard wordt bij al het raap- en overzetwerk aan de veiligheid van de vrijwilligers gedacht en zijn bijvoorbeeld reflecterende veiligheidshesjes beschikbaar.

Ook voor het eventueel repareren van de schermen en het onderhouden en schoonmaken van amfibieëntunnels wordt een paar keer in het trekseizoen (meestal 2 keer) een beroep gedaan op vrijwilligers.

Wilt u graag, gedurende een paar weken per jaar, de handen uit de mouwen steken om de padden en kikkers te helpen? Neemt u dan contact op met een paddenwerkgroep bij u in de buurt. Zij kunnen u precies vertellen waar en wanneer de dieren worden overgezet, hoe zij daarbij te werk gaan en wat u kunt doen om te helpen.

Nieuwe paddenwerkgroep
Is er bij u in de buurt nog geen paddenwerkgroep actief, terwijl er elk jaar wel veel slachtoffers vallen onder de padden en kikkers, dan kunt u natuurlijk ook zelf een paddenwerkgroep starten. Op deze website leest u alles over het opzetten van zo’n eigen werkgroep.

Waarom padden overzetten?
Er zijn uitlopende redenen om mee te doen aan het overzetten van padden en andere amfibieën. Door menselijk handelen zijn de leefgebieden van amfibieën in Nederland erg versnipperd. Vaak liggen er nu drukke wegen tussen het landhabitat en het voortplantingswater. De mens heeft hier een zorgplicht ten opzichte van deze amfibieën om ze te helpen dat ze toch veilig heen en weer kunnen trekken tussen deze gebieden. Dierenbescherming op individueel nivo is ook een goed argument. Tot slot worden er op sommige locaties zulke hoge aantallen amfibieën doodgereden dat de populaties van deze soorten dreigen te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Daarnaast is het gewoon een leuke activiteit die veel voldoening geeft!

Gewone pad - foto Jelger Herder

Ons mooie waarschuwingsbord langs het fietspad van de Potmarge! 2012, Immy Jansen
22 20090315_36
Joop met groep-3
2013 30 27 hulp van Kids for Animals
pad