Bij padden is het trommelvlies slecht (nauwelijks) zichtbaar - bij kikkers is het trommelvlies meestal goed zichtbaar

De huid van padden (links) is bobbelig, wrattig en doorgaans droog. De huid van kikkers (rechts) is doorgaans glad en vochtig.

Padden (links) hebben een grote klier achter hun oog zitten (ovale verdikking, zie pijl). Kikkers hebben geen klier achter hun ogen!

Kikkers (rechts) hebben twee dorsale lijsten op hun rug, dit zijn de verdikte strepen die over de lengte van de rug links en rechts van de wervelkolom lopen. Padden (links) hebben geen dorsale lijsten, het voorbeeld links is een rugstreeppad die wel een rugstreep heeft!