Kamsalamander (man - zie de zilver/parelmoerachtige band op de staart) De kamsalamander komt verspreid over het gehele zuiden, midden en oosten van ons land voor. Hij is vrij zeldzaam en wordt landelijk gezien als een kwetsbare soort die in zijn verspreiding achteruit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen. Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel vindplaatsen zijn beek- of rivierbegeleidend. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn en moet permanent water bevatten. Vanaf half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden.

Kenmerken van de kamsalamander:  

  • rug donkerbruin of blauwzwart 
  • aan de onderzijde van de flanken kleine witte stipjes
  • Donkere witgestippelde keel
  • relatief grote brede kop
  • Buik helder dooier tot oranjegeel met zwarte vlekken
  • staart van het mannetje heeft in een zilveren/parelmoerachtige lengtestreep
  • tot ca. 18 cm lang