Bruine kikkerDe bruine kikker komt voor in tal van watertypen, mits deze zonbeschenen, ondiepe oeverzones bevatten. Deze oeverzones zijn belangrijk voor de voortplanting. De bruine kikker kan worden aangetroffen tot in stedelijke gebieden en behoord tot de meest algemeen voorkomende amfibieënsoorten in Nederland. Na de gewone pad is het de meest aangetroffen soort bij overzetacties! Voor een goed landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes en ruigten in een kleinschalig landschap van groot belang. De eiklompen worden in maart afgezet, vaak met enkele tientallen klompen tegelijk op slechts enkele vierkante meters. De mannetjes van de bruine kikkers maken daarbij een zacht, brommend geluid. Na de voortplanting gaan de volwassen dieren al weer snel het land op. Bruine kikkers overwinteren zowel op het land als in het water.

Kenmerken van de bruine kikker:  

  • metatarsusknobbel zacht en klein (zit op de hiel)
  • snuit relatief hoog en rond
  • zwart  of donker "masker" achter het oog (over het trommelvlies)
  • zelden een lichte lengtestreep midden over de rug
  • kleur zeer variabel maar nooit echt fel groene tinten
  • tot 9 cm
  •