Een mannetje zit op een open plek op de uitkijk om te kijken of er toevallig vrouwtjes langs komen - foto: Jelger HerderVoor veel padden is de jaarlijkse trek naar het voortplantingswater een hachelijke ondeneming. In een dichtbevolkt land als Nederland is het onvermijdelijk dat de padden tijdens hun trek soms één of meerdere wegen moeten oversteken. Hierbij lopen de padden een grote kans doodgereden te worden. Het wegnnet wordt steeds dichter en de verkeersstromen op wegen nemen nog steeds toe. Bijkomstigheid is dat de piek van de paddentrek (net na het donker) precies samenvalt met de avondspits op de wegen. Hierdoor vallen er jaarlijks vele tienduizenden verkeersslachtoffers onder de padden. Op sommige plaatsen worden er zoveel padden doodgereden dat hele populaties op den duur dreigen te verdwijnen.

Naast het verkeer is er in stedelijk gebied nog een ander gevaar: rioolputten. Deze putten zijn ware valkuilen voor de padden op trek. Zeker in combinatie met stoepranden die de padden als het ware naar de putten toe geleiden.

Kent u een knelpunt waar veel amfibieën worden doodgereden dan kunt u de locatie doorgeven door hier te klikken.